2015

NZOZ „TERAMED" wdrożył i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodny
z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.