2005

W ramach NZOZ „TERAMED" uruchomiony zostaje nowy budynek z gabinetami - przy ul. Kostrzyńskiej 5 w Poznaniu, nadal działaja gabinety w bydunku przy
ul. Kostrzyńskiej 3 w Poznaniu.