2009

Poradnia otrzymała umowę z NFZ na świadczenie usług w nowych poradniach: Pulmonologicznej, Kardiologicznej
i Dermatologicznej. W ramach umowy z NFZ działają nadal dotychczasowe poradnie specjalistyczne.

W tym samym roku następuje rozbudowa i połączenie budynków przy ul. Kostrzyńskiej 3 i Kostrzyńskiej 5 w jeden budynek
z nowymi gabinetami i dalszymi perspektywami rozwoju.