Nasza Historia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Lekarza Rodzinnego i Specjalistów "Teramed" rozpoczął swoją działalność od 1 stycznia 2000 roku, początkowo jako zespół lekarza rodzinnego z poradnią dla dorosłych i dzieci.

NZOZ TERAMED zmienia nazwę na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Lekarza Rodzinnego i Specjalistów „TERAMED" przybywają nowe poradnie w ramach umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia - okulistyczna, ginekologiczno - położnicza, neurologiczna i otolaryngologiczna.

W ramach NZOZ „TERAMED" uruchomiony zostaje nowy budynek z gabinetami - przy ul. Kostrzyńskiej 5 w Poznaniu, nadal działaja gabinety w bydunku przy
ul. Kostrzyńskiej 3 w Poznaniu.

Poradnia otrzymała umowę z NFZ na świadczenie usług w nowych poradniach: Pulmonologicznej, Kardiologicznej
i Dermatologicznej. W ramach umowy z NFZ działają nadal dotychczasowe poradnie specjalistyczne.

W tym samym roku następuje rozbudowa i połączenie budynków przy ul. Kostrzyńskiej 3 i Kostrzyńskiej 5 w jeden budynek
z nowymi gabinetami i dalszymi perspektywami rozwoju.

NZOZ „TERAMED" otrzymuje kontrakty z NFZ na kolejne poradnie specjalistyczne prócz dotychczasowych: okulistycznej, ginekologiczno - położniczej, neurologicznej
i otolaryngologicznej, rozpoczynają działanie poradnie: kardiologiczna, pulmonologiczna, dermatologiczna, reumatologiczna, urologiczna oraz psychologiczna i zdrowia psychicznego.

NZOZ „TERAMED" otrzymuje kontrakty z NFZ na kolejne poradnie specjalistyczne prócz dotychczasowych: okulistycznej, ginekologiczno - położniczej, neurologicznej otolaryngologicznej, kardiologiczna, pulmonologiczna, dermatologiczna, rozpoczynają działanie poradnie:  reumatologiczna, urologiczna oraz psychologiczna i zdrowia psychicznego.

Od 2014 roku w poradni można także wykonywać badania Holter ABPM (24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi) oraz Holter EKG (24 godzinne monitorowanie czynności bioelektrycznej serca). Poradnia posiada akredytację do prowadzenia szkoleń specjalistycznych w zakresie medycyny rodzinnej i może przyjmować studentów medycyny na praktyki wakacyjne oraz lekarzy na staże podyplomowe i szkolenia specjalistyczne.

NZOZ „TERAMED" wdrożył i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodny
z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.