O nas

O nas (1)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Lekarza Rodzinnego i Specjalistów "Teramed" prowadzi swoją działalność od 1 stycznia 2000 roku,
na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę wielkopolskiego pod numerem 000000016510. Misją "Teramed" od początku było zapewnienie mieszkańcom os. Warszawskiego, Antoninka, Śródki, Zielińca, Kobylego Pola i os. Folwarczna jak najlepszego
i na możliwie najwyższym poziomie dostępu do opieki zdrowotnej, zarówno tej podstawowej jak i specjalistycznej, jeśli to tylko możliwe w ramach umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia a więc powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.


NZOZ „TERAMED” rozpoczął działalność jako poradnia lekarza rodzinnego.

W wyniku rozbudowy i przeobrażeń rozszerzono zakres świadczonych usług medycznych i podniesiono ich standard.

Obecnie prócz działających od początku poradni dla dorosłych i dzieci, funkcjonują, w ramach umowy z NFZ, poradnie: okulistyczna, ginekologiczno-położnicza, otolaryngologiczna, neurologiczna, urologiczna, reumatologiczna, zdrowia psychicznego, psychologiczna, dermatologiczna, kardiologiczna oraz pulmonologiczna, a także gabinety prywatne: neurologa, kardiologa, ginekologa, laryngologa, chorób zakaźnych a także pracownie w których wykonuje się badania - pola widzenia, holterów - ciśnienia i EKG, spirometrii a także USG. Laboratorium „TOPLAB” uruchomiło w budynku NZOZ „TERAMED” punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych, oferując bardzo szeroki wachlarz analiz zarówno w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jak i prywatnie.

NZOZ „TERAMED” udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową zawartą z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym  oraz innym osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów - nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. A osobom nieuprawionym/nieubezpieczonym wyłącznie za całkowitą odpłatnością.


Ponadto NZOZ „TERAMED” współuczestniczy  w programach studenckich praktyk wakacyjnych, szkoleń podyplomowych oraz specjalizacyjnych zgodnie
z posiadana akredytacją oraz obowiązującymi przepisami.


Wszystkie gabinety  NZOZ „TERAMED” zostały dostosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych.


Od początku działania NZOZ Poradnie Lekarza Rodzinnego i Specjalistów TERAMED kierownikiem poradni jest lek. Beata Pelesz.

Zastępcą kierownika ds medycznych jest lek. Jarosław Wagner.

Zastępcą kierownika ds administracyjno - personalnych jest mgr Hanna Obada

Przełożoną pielęgniarek oraz pełnomocnikiem ds ZSZ ISO jest mgr Katarzyna Kotlarek

Koordynatorem rejestracji oraz sekretariatu jest mgr Violetta Majewska


Od 2016 roku NZOZ „TERAMED” wdrożył i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.