Badanie ciśnienia tętniczego krwi i Holter ABPM (24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi)

on czwartek, 30 czerwiec 2016 15:17

> badanie powinno być wykonywane w spoczynku, przynajmniej 10 minut po wysiłku (dotyczy także drogi do Poradni na badanie)

> przed badaniem (ok 30 minut) nie należy palić papierosów i pić zimnych płynów

> w przypadku pobierania leków na nadciśnienie tętnicze lub innych kardiologicznych badanie powinno być wykonywane minimum 1 godzinę po wzięciu leków, chyba że lekarz zaleci inaczej

Badanie EKG i Holter EKG

on czwartek, 30 czerwiec 2016 15:16

> badanie powinno być wykonywane w spoczynku, przynajmniej 10 minut po wysiłku (dotyczy także drogi do Poradni na badanie)

> przed badaniem (ok 30 minut) nie należy palić papierosów i pić zimnych płynów

> mężczyźni z dużym owłosieniem klatki piersiowej proszeni są by w dniu badania usunąć nadmiar owłosienia - ogolić określone okolice  klatki piersiowej (ewentualnych bardziej szczegółowych informacji dostarczy pielęgniarka)

> obowiązuje zachowanie podstawowych zasad higieny

Badania RTG

on czwartek, 30 czerwiec 2016 15:15

> zwykle nie jest wymagane specjalne przygotowanie do badania

> jeśli badanie RTG wymaga specjalnego przygotowania informację o tym otrzymacie Państwo od lekarza zlecającego ewentualnie w Pracowni Rentgenodiagnostycznej.

Badania laboratoryjne

on czwartek, 30 czerwiec 2016 15:12

> badania krwi - większość badań należy przeprowadzać na czczo, ostatni posiłek dnia poprzedniego powinien być lekki i spożyty do godziny 20.00

> badania moczu - przed badaniem należy zaopatrzyć się (Apteka) w pojemnik jednorazowy (badanie ogólne moczu) lub sterylny (posiew moczu). Mocz na posiew oraz do badania ogólnego pobiera się rano po nocnym spoczynku. Przed pobraniem moczu do badania należy dokładnie, ciepłą wodą z mydłem umyć ręce, a następnie ujście cewki moczowej.  Zachowanie ścisłych zasad higieny ma na celu pozbycie się bakterii, które, po dostaniu się do próbki mogą zafałszować wynik badania. Do pojemnika oddaje się mocz z tzw. „środkowego strumienia"  to znaczy najpierw należy oddać pierwszą niewielką ilość moczu do toalety, a dopiero potem pobrać mocz do pojemnika. Pobrana próbka moczu do badania ogólnego powinna mieć od 50 do 100 mililitrów. Próbka do badania moczu na posiew może mieć kilka mililitrów. Pojemnik z pobraną próbką moczu należy szczelnie zamknąć i jak najszybciej dostarczyć do laboratoriu. Jeśli nie można tego zrobić od razu, należy umieścić naczynie w lodówce i przynieść je do zbadania jak tylko będzie to możliwe. W przypadku badania na posiew próbka nie może pozostawać w lodówce dłużej niż 2 godziny.

> badanie kału - przed planowanym badaniem kału Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy pojemnik (Apteka). Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy oraz umyć wodą z mydłem okolice odbytu. Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą szpatułki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego. Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet. Pojemnik należy szczelnie zamknąć. Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godziny.

> wymaz z jamy ustnej/gardła - najlepiej na badanie zgłosić się rano na czczo i przed pobraniem wymazu nie myć zębów, nie należy  stosować również żadnych gum do żucia ani  tabletek do ssania. Najlepiej termin badania uzgodnić z pielęgniarką gabinetu zabiegowego lub swoim lekarzem rodzinnym (POZ). Badanie nie powinno być przeprowadzane w trakcie antybiotykoterapii, bo wyniki będą zafałszowane.

 

O nas

on środa, 29 czerwiec 2016 09:17
in O nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Lekarza Rodzinnego i Specjalistów "Teramed" prowadzi swoją działalność od 1 stycznia 2000 roku,
na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę wielkopolskiego pod numerem 000000016510. Misją "Teramed" od początku było zapewnienie mieszkańcom os. Warszawskiego, Antoninka, Śródki, Zielińca, Kobylego Pola i os. Folwarczna jak najlepszego
i na możliwie najwyższym poziomie dostępu do opieki zdrowotnej, zarówno tej podstawowej jak i specjalistycznej, jeśli to tylko możliwe w ramach umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia a więc powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.


NZOZ „TERAMED” rozpoczął działalność jako poradnia lekarza rodzinnego.

W wyniku rozbudowy i przeobrażeń rozszerzono zakres świadczonych usług medycznych i podniesiono ich standard.

Obecnie prócz działających od początku poradni dla dorosłych i dzieci, funkcjonują, w ramach umowy z NFZ, poradnie: okulistyczna, ginekologiczno-położnicza, otolaryngologiczna, neurologiczna, urologiczna, reumatologiczna, zdrowia psychicznego, psychologiczna, dermatologiczna, kardiologiczna oraz pulmonologiczna, a także gabinety prywatne: neurologa, kardiologa, ginekologa, laryngologa, chorób zakaźnych a także pracownie w których wykonuje się badania - pola widzenia, holterów - ciśnienia i EKG, spirometrii a także USG. Laboratorium „TOPLAB” uruchomiło w budynku NZOZ „TERAMED” punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych, oferując bardzo szeroki wachlarz analiz zarówno w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jak i prywatnie.

NZOZ „TERAMED” udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową zawartą z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym  oraz innym osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów - nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. A osobom nieuprawionym/nieubezpieczonym wyłącznie za całkowitą odpłatnością.


Ponadto NZOZ „TERAMED” współuczestniczy  w programach studenckich praktyk wakacyjnych, szkoleń podyplomowych oraz specjalizacyjnych zgodnie
z posiadana akredytacją oraz obowiązującymi przepisami.


Wszystkie gabinety  NZOZ „TERAMED” zostały dostosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych.


Od początku działania NZOZ Poradnie Lekarza Rodzinnego i Specjalistów TERAMED kierownikiem poradni jest lek. Beata Pelesz.

Zastępcą kierownika ds medycznych jest lek. Jarosław Wagner.

Zastępcą kierownika ds administracyjno - personalnych jest mgr Hanna Obada

Przełożoną pielęgniarek oraz pełnomocnikiem ds ZSZ ISO jest mgr Katarzyna Kotlarek

Koordynatorem rejestracji oraz sekretariatu jest mgr Violetta Majewska


Od 2016 roku NZOZ „TERAMED” wdrożył i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.Strona 3 z 3

Recent posts

  • 22 wrzesień, 2016
    Written by
    WIZYTY PRYWATNE NZOZ „TERAMED” prowadzi współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą (indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie)…
  • 12 wrzesień, 2016
    Written by
    NZOZ „TERAMED" otrzymuje kontrakty z NFZ na kolejne poradnie specjalistyczne prócz dotychczasowych: okulistycznej, ginekologiczno - położniczej,…