Rejestracja

REJESTRACJA ONLINE

Od dnia 10 maja 2017 istnieje możliwość zarejestrowania się do lekarzy POZ (lekarzy rodzinnych) drogą internetową.
Aby skorzystać z tej możliwości konieczne  jest zgłoszenie się do rejestracji NZOZ TERAMED celem otrzymania karty OSOZ.
Po otrzymaniu tejże karty, przy jej pomocy (numeru) trzeba założyć Indywidualne Konto Zdrowotne w Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia (OSOZ). https://www.osoz.pl/osoz-www/aktywacja/zasady
Mając założone konto można już swobodnie rejestrować się do lekarzy naszej placówki klikając w poniższy link REJESTRACJA ONLINE - https://www.osoz.pl/ron-www/placowkaMedyczna/wizytowka/-37369#Lekarze

 

REJESTRACJA DO LEKARZY POZ - RODZINNYCH


Rejestracja do lekarzy POZ (Rodzinnych) czynna jest codziennie od 7.30 do 18.00.

Zarejestrować się do lekarzy POZ (rodzinnych) można: osobiście, telefonicznie, lub przez osoby trzecie. Aby się zarejestrować konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument i numer PESEL.

Bezpłatnie przyjmowani są wyłącznie pacjenci ubezpieczeni w NFZ oraz w nagłych zachorowaniach obcokrajowcy posiadający ważną kartę EKUZ (EHIC)

Do poszczególnych lekarzy pacjenci są rejestrowani pół godziny przed rozpoczęciem pracy przez lekarza - rejestracja osobista, telefoniczna rejestracja odbywa się w godzinach pracy lekarza.

Rejestrując się otrzymujecie państwo informację o ORIENTACYJNEJ godzinie przyjęcia, o której każdorazowo informują rejestratorki medyczne.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość umówienia się na wizytę w poradni na określony dzień i godzinę bezpośrednio ze swoim lekarzem rodzinnym.

Wizyty domowe można zgłaszać osobiście lub telefonicznie bezpośrednio u lekarza. Wizyty domowe wykonywane są wyłącznie w uzasadnionych MEDYCZNIE przypadkach u osób obłożnie chorych, które z PRZYCZYN OBIEKTYWNYCH nie mogą dotrzeć do przychodni (np. po udarach, urazach itp.).

Poza kolejnością rejestrowani są pacjenci uprawnieni na podstawie odrębnych przepisów. (inwalidzi wojenni, wojskowi itp.)

 

REJESTRACJA DO LEKARZY SPECJALISTÓW:


Warunkiem nieodpłatnego korzystania z konsultacji lekarzy specjalistów jest POSIADANIE aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz SKIEROWANIA na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne. Dodatkowo podczas rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i numer PESEL.

NIE JEST WYMAGANE skierowanie do Poradni:

• Ginekologiczno - Położniczej

• Psychiatrycznej

• Onkologicznej

Do zarejestrowania się do pozostałych specjalistów (Okulisty, Neurologa, Laryngologa, Kardiologa, Pulmonologa, Reumatologa, Urologa, Psychologa, Dermatologa) konieczne jest posiadanie przez pacjenta skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (mającego umowę z NFZ).

Rejestracja do specjalistów czynna jest codziennie od 7.30 do 18.00.

Zarejestrować się do lekarzy można: osobiście, telefonicznie, lub przez osoby trzecie

Pacjenci umawiani są na określony dzień i godzinę, którą przy zapisywaniu się podają rejestratorki medyczne. Jest to orientacyjna godzina przyjęcia przez specjalistę.

Zgodnie z umową z NFZ w przypadku większego zainteresowania konsultacjami specjalistów niż przyznany przez NFZ limit miesięczny obowiązuje tzw. kolejka oczekujących - pacjenci zapisywani są na najbliższy możliwy termin wg kolejności zgłaszania.

Poza kolejnością rejestrowani są pacjenci uprawnieni na podstawie odrębnych przepisów. (inwalidzi wojenni, wojskowi itp.)