Badanie EKG i Holter EKG

> badanie powinno być wykonywane w spoczynku, przynajmniej 10 minut po wysiłku (dotyczy także drogi do Poradni na badanie)

> przed badaniem (ok 30 minut) nie należy palić papierosów i pić zimnych płynów

> mężczyźni z dużym owłosieniem klatki piersiowej proszeni są by w dniu badania usunąć nadmiar owłosienia - ogolić określone okolice  klatki piersiowej (ewentualnych bardziej szczegółowych informacji dostarczy pielęgniarka)

> obowiązuje zachowanie podstawowych zasad higieny