Badanie ciśnienia tętniczego krwi i Holter ABPM (24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi)

> badanie powinno być wykonywane w spoczynku, przynajmniej 10 minut po wysiłku (dotyczy także drogi do Poradni na badanie)

> przed badaniem (ok 30 minut) nie należy palić papierosów i pić zimnych płynów

> w przypadku pobierania leków na nadciśnienie tętnicze lub innych kardiologicznych badanie powinno być wykonywane minimum 1 godzinę po wzięciu leków, chyba że lekarz zaleci inaczej