Badania laboratoryjne

> badania krwi - większość badań należy przeprowadzać na czczo, ostatni posiłek dnia poprzedniego powinien być lekki i spożyty do godziny 20.00

> badania moczu - przed badaniem należy zaopatrzyć się (Apteka) w pojemnik jednorazowy (badanie ogólne moczu) lub sterylny (posiew moczu). Mocz na posiew oraz do badania ogólnego pobiera się rano po nocnym spoczynku. Przed pobraniem moczu do badania należy dokładnie, ciepłą wodą z mydłem umyć ręce, a następnie ujście cewki moczowej.  Zachowanie ścisłych zasad higieny ma na celu pozbycie się bakterii, które, po dostaniu się do próbki mogą zafałszować wynik badania. Do pojemnika oddaje się mocz z tzw. „środkowego strumienia"  to znaczy najpierw należy oddać pierwszą niewielką ilość moczu do toalety, a dopiero potem pobrać mocz do pojemnika. Pobrana próbka moczu do badania ogólnego powinna mieć od 50 do 100 mililitrów. Próbka do badania moczu na posiew może mieć kilka mililitrów. Pojemnik z pobraną próbką moczu należy szczelnie zamknąć i jak najszybciej dostarczyć do laboratoriu. Jeśli nie można tego zrobić od razu, należy umieścić naczynie w lodówce i przynieść je do zbadania jak tylko będzie to możliwe. W przypadku badania na posiew próbka nie może pozostawać w lodówce dłużej niż 2 godziny.

> badanie kału - przed planowanym badaniem kału Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy pojemnik (Apteka). Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy oraz umyć wodą z mydłem okolice odbytu. Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą szpatułki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego. Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet. Pojemnik należy szczelnie zamknąć. Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godziny.

> wymaz z jamy ustnej/gardła - najlepiej na badanie zgłosić się rano na czczo i przed pobraniem wymazu nie myć zębów, nie należy  stosować również żadnych gum do żucia ani  tabletek do ssania. Najlepiej termin badania uzgodnić z pielęgniarką gabinetu zabiegowego lub swoim lekarzem rodzinnym (POZ). Badanie nie powinno być przeprowadzane w trakcie antybiotykoterapii, bo wyniki będą zafałszowane.